Obchodní podmínky

Tento e-shop je určen pro členy klubu a nejedná se o standardné komerční e-shop. 

Smlouva o prodeji je uzavřena úhradou smluvené ceny a převzetím zboží. Ostatní náležitosti se řídí platnou právní úpravou.