30 let florbalu v Jaroměři

Letos, je to třicet let od založení našeho florbalového oddílu! A kdo už něco pamatuje tak ví, že každých 5 let si to naše založení decentně připomeneme. Nejinak tomu bude i v tomto roce.

U příležitosti 30.výročí založení florbalového oddílu pořádá oddíl TJ Sokol Jaroměř turnaj současných, bývalých, a ještě starších florbalistů Jaroměře, kteří prošli dospělými kategoriemi.

Turnaj se uskuteční 3.června 2023 v Sokolovně v Jaroměři. Ukončení turnaje, vyhlášení výsledků a celá druhá část pak proběhne v objektu Slunečních lázní – Starého Koupaliště na Úpě, kde bude prostor zavzpomínat, něco k tomu pojíst i popít.

Pozvánky bývalým hráčům dospělých kategorií jsou na cestě!

Abychom věděli kolik čeho zajistit, je potřeba si vás spočítat. Pokud jste svoji pozvánku obdrželi, pojďte nám říct, jestli nás potěšíte svojí přítomností. K tomu nám poslouží TENTO formulář. Pokud nám dáš vědět do 30.dubna 2023, budeme ti vdeční! 

Startovné na celý den ve výši 200 Kč na osobu bude využito na uhrazení nákladů spojených s turnajem a s opečeným občerstvením. (K úhradě nápojů požádej vhodnou osobu blízkou o přiměřenou sumu peněz s sebou!) 

Zahájení turnaje bude v 9,00 hodin, ukončení sportovní části nejpozději do 14,00 hodin. Část vyhodnocovací bude ukončena, až se všechno sní a vypije.

P.S. pro naše mladší současné hráče (a jejich blízké) taky něco chytáme, nebojte. Uskuteční se to v květnu, těšte se... ;)

No a ještě pozvánka k části pro dospělé k nahlédnutí...