Zdravotní prohlídky

Před sezónou 2017/2018 je každý hráč povinnen absolvovat zdravotní prohlídku u svého praktického (dětského) lékaře. Jedná se o nové nařízení, které bylo na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví zapracováno do legislativy České florbalové unie a je platné od sezóny 2015/2016.
 
 
 

Pojištění

Členové florbalového oddílu TJ Sokol Jaroměř jsou pojištěni v rámci dvou obecných pojistek, a to od SOKOLa a od ČFbU.
  1. Členové České florbalové unie a účastníci akcí, které pořádá ČFbU, jsou pojištěni proti úrazu. Jde o pojištění díky členství ČFbU v Českém olympijském výboru. Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a Kooperativa pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí do konce roku 2017.

    Více se dozvíte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/pojisteni
 
  1. Pojištění na základě členství v Sokole (pouze v případě řádně uhrazeních členských příspěvků!).

    Více se dozvíte na: https://www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni