V těchto týdnech by většina soutěží vstupovala do své poslední části, v některých soutěžích by se již hrálo play-off nebo play-down, ale jak všichni víme. nehraje se nic. Tedy kromě Superligy mužů a Extraligy žen. O tom, jaké jsou aktuální scénáře informoval VV již v únoru. Nyní jsme zase o měsíc dále a tak se již věnoval konkrétním rozhodnutím v souvislosti s postupy a sestupy u celostátních soutěží, kterou je v našem případě 1.liga mužů.

Na úterním jednání výkonný výbor řešil také vývoj u celostátních postupových soutěží (1. liga mužů a žen, Národní liga a Divize), u nichž dosud rozhodnutí nepadlo. I u těchto soutěží je však nyní jisté, že letos nebude možné rozhodovat o sestupech a postupech. Posledním obdobím, kdy by bylo možné důstojně odehrát část soutěže pro rozhodnutí o postupech a sestupech, byla první část dubna. Nyní je jasné, že tyto soutěže by v úvodu dubna odstartovat nemohly, a proto i na návrh Komise elitního florbalu a medializace rozhodl výkonný výbor o tomto postupu, který byl po rozhodnutí komunikován přímo na všechny dotčené kluby. Stejně tak je nyní již jasné, že letos nebude mít vítěze ani pohárová soutěž, která rovněž nemůže v současných podmínkách pokračovat.  

Výše uvedené bude mít dopad také na Livesport Superligu a Extraligu žen. Ani z těchto soutěží se nebude sestupovat, proto nebude po domluvě s kluby odehráno play-down a veškerá pozornost bude upřena na play-off obou soutěží. - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cl...

O dopadech na naše další družstva se můžete dočíst zde a níže najdete výtah toho nejdůležitějšího.
Škrtnuté varianty už nejsou na pořadu dne.

1) nepostupové regionální (mládežnické, košové) soutěže (přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři)
 • Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se jednotlivé soutěže odehrají. Cílem je organizovat soutěže tak, aby došlo k zapojení maximálního počtu družstev a hráčů.
 • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
 • Soutěže je možné hrát až do 30. června.
2) postupové regionální soutěže (ženy, muži B)
 • Pokud bude možné soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, pokračuje se se zkrácenou základní částí tak, aby bylo možné odehrát alespoň 50 procent utkání. Na základě výsledků zkrácené základní části budou stanovené postupy a sestupy.
 • Pokud bude možné začít hrát soutěže po tomto datu, bude systém soutěže upraven a sezona bude hrána bez postupů a sestupů, ale stále se bude hrát o umístění, které bude rozhodující pro případné doplnění soutěží pro sezonu 2021/2022. Tento přístup se používá pokud se uvolní místo ve vyšší soutěži a vyplývá z platných řádů. 
 • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
 • Soutěže je možné hrát až do 6. června.
3) nepostupové celostátní soutěže (CE soutěže juniorů, 1. ligy dorostenců, 1. ligy juniorek)
 • Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se zapojí všichni účastníci soutěže a bude vrcholit formou play-off.
 • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
 • Soutěže je možné hrát až do 30. června.
4) postupové celostátní soutěže (1. liga mužů, 1. liga žen, Národní liga, Divize) - muži a
 • Pokud se podaří soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, určí řídící orgán systém soutěže od jejíchž výsledků se budou odvíjet postupy a sestupy.
 • Pokud se soutěže opětovně nerozběhnou do zmíněného březnového data o dalším postupu bude nejprve jednat Komise elitních soutěží a následně rozhodovat Výkonný výbor na svém jednání 16. března.  
 • Soutěže je možné hrát až do 6. června

* - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 14. května
** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 5. března
*** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 9. dubna