Nejzásadnější změnou je bezpochyby změna klubového loga. O modernizaci jsme uvažovali několik let a až v letošním rozmarném jaře se podařilo zhmotnit naše představy do podoby, kterou vám nyní představujeme.

Tvorbě samotného loga předcházel dlouhý proces, během kterého bylo nutné najít ve shodách o samotném zadání, jak by mělo vypadat. Nakonec bylo zadání jasné – hlavním motivem musí zůstat SOKOL a kruh jako symbol jednoty, dokonalosti a věčnosti. Kruh je zároveň prvkem, který nás spojuje s logem původním. Logem, se kterým se mnozí z nás s těžkým srdcem loučíme, protože jsme byli u jeho vymýšlení a dlouhá léta ho hrdě nosili.

Věříme, že s novým logem navážeme na úspěšné období, kdy se mužům podařilo postoupit až do první ligy a začne se nám opět dařit i při výchově nových nadějí. S novým logem je samozřejmě spojena i kompletní obnova týmového merche (oblečení a další předměty s týmovým logem), máte se během podzimu na co těšít!

Realizaci loga jsme nesvěřili žádné nám neznámé osobě, ale ujalo se jí autorské duo, které je s klubem v posledních letech úzce spjato. Poděkování patří Romanovi a Pavle Balcarovým, Romanovi za myšlenky a Pavle za jejich grafické zhmotnění.

Spolu s logem jsme přijali za své i původní sokolské myšlenky a motto „SILOU LVÍ – VZLETEM SOKOLÍM“ nás nyní bude provázet i v klubové grafice.

Další neméně významnou změnou jsou nové webové stránky, které si právě prohlížíte. Věříme, že zde dojde k lepší informovanosti vás fanoušků o dění v klubu. Facebook a Instagram si vezme na starosti osoba v tomto oboru vzdělaná a v klubu relativně nová, jedna z nových hráčských posil – Daniel Kroupa.

Již od začátku roku 2020 používáme pro správu klubových věcí a chod jednotlivých družstev klubovou sekci, která doznala v jarním období změnu v přechodu na novou verzi a od nové sezóny bude dostupná i její mobilní aplikace. Je to pro nás nástroj jak hráčům a trenérům zpřehlednit a usnadnit jejich činnost.